Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán Biệt thự The Long Hải Tiến độ thanh toán 28 căn giai đoạn 1 ( Áp dụng cho dãy A1 và A2) Khách hàng chọn mua các Biệt thự The Long Hải trong giai đoạn trên dự kiến giao nhà hoàn thiện vào cuối tháng 2/2019 sẽ thực hiện thanh toán … Đọc tiếp Phương thức thanh toán